To takie proste!
Strona głowna  /  O nas
O nas

 

O przedszkolu      Nasza oferta      Kadra

 

 

 O przedszkolu                                                                    

 
Samorządowe Przedszkole nr 148 jest placówką 8 oddziałową.

Funkcję dyrektora przedszkola pełni Bożena Rutkowska, a wicedyrektora Barbara Ładuniuk.

Przedszkole czynne jest przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku w godz.
od 6:00 - 17:00 (z wyjątkiem przerw ustalonych z organem prowadzącym).

  
 
 
Znajduje się w centrum pełnego zieleni osiedla, z dala od ruchliwych tras komunikacyjnych i miejskiego hałasu.
      
 
 
 
 
 
 
 
 
Mieści się w jednopiętrowym budynku, do którego przylega duży, zadbany ogród wyposażonyw sprzęt do zabaw na świeżym powietrzu.
 
      
 
 
 
 
Dzieci bawią się i uczą w przestronnych, kolorowych i funkcjonalnie urządzonych salach, wyposażonych w liczne zabawki i pomoce dydaktyczne dostosowane do potrzeb i zainteresowań dzieci. 
 

 

 

 

W budynku głównym mieści się 6 oddziałów. Każda grupa prowadzona jest od maluszków do zerówki przez te same dwie nauczycielki.

 

Przedszkole posiada 2 oddziały bez żywienia dla dzieci 2,5 - 6 letnich mieszczące się na os. Tysiąclecia 86 (w budynku obok kościoła w Mistrzejowicach).
Zajęcia odbywają się tam w godz. 8:00 - 13:00

   

 

 Foto Galeria

 

 

 

  Nasza oferta                                                                      
                          

 

  Zapewniamy:  
 

 • ciepłą, rodzinną atmosferę, życzliwość i partnerstwo w kontaktach z dziećmi,
 • profesjonalną, kochającą kadrę,
 • bogatą ofertę edukacyjną - nowoczesne programy, ciekawe formy zająć,
 • aktywny kontakt z przyrodą, światem sztuki, muzyki, tańca, literatury, teatru,
 • naukę przez interaktywną zabawę, ruch, spacery i wycieczki,
 • rozwijanie dziecięcych zainteresowań i zdolności, inspirację do twórczości w każdej dziedzinie,
 • fachową pomoc dzieciom w przezwyciężaniu trudności,
 • bogatą ofertę zajęć dodatkowych,
 • nowoczesną bazę lokalową i dydaktyczną,
 • zdrowe, smaczne i urozmaicone posiłki.

 

  Rodzicom oferujemy:  

 

 • współpracę w atmosferze życzliwości i partnerstwa,
 • wsparcie w procesie wychowania, profesjonalną pomoc nauczycielek i specjalistów,
 • rzetelną informację o postępach w rozwoju i ewentualnych trudnościach dziecka,
 • uczestnictwo we wspólnych z dziećmi i nauczycielkami zabawach i zajęciach,
 • bogatą ofertę imprez uroczystości i spotkań okolicznościowych.
 

  Promujemy:  
 

 • osiągnięcia dzieci w środowisku
 • zdrowy styl życia
 • kulturę bycia
 • prawa dziecka
                                                          
 
 
  Nasza kadra                                                                      
 
 
 
Nasza kadra pedagogiczna to 14 nauczycielek posiadających pełne kwalifikacje zawodowe, szeroką wiedzę i umiejętności pedagogiczne.

W przedszkolu zatrudniony jest nauczyciel gimnastyki korekcyjnej oraz katechetka - siostra Krystyna Czarny.

W przedszkolu zatrudnionych jest 16 pracowników administracyjno - obsługowych.

Opiekę logopedyczną nad dziećmi sprawują: 
mgr Anna Błądek - Muzyk oraz mgr Maria Waśko.
 
 
Współpracuje z nami psycholog - mgr Beata Żurawel z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 4 Filia w Mistrzejowicach, mieszczącej się na os. Złotego Wieku 36.
 
 
 
Nasze nauczycielki: 
 
 • są kompetentne, twórcze i kreatywne,
 • są cierpliwe, wyrozumiałe, serdeczne i życzliwe dzieciom i rodzicom,
 • ustawicznie pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności pedagogiczne,
 • pracują nowoczesnymi metodami, uznawanymi za najkorzystniejsze dla rozwoju dziecka,
 • poznają dzieci, ich potrzeby i aktualny poziom rozwoju,
 • mobilizują do pokonywania trudności, w każdej chwili służą wsparciem i fachową pomocą,
 • akceptują dzieci takimi, jakie są, wszystkie są jednakowo ważne i kochane,
 • wzmacniają w dzieciach poczucie własnej wartości, wiarę w siebie,
 • dostarczają wzorów pozytywnych zachowań emocjonalnych i społecznych:
  sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, panowania nad emocjami, pokojowego rozwiązywania konfliktów,
 • wykorzystują każdą sytuację do przekazywania uniwersalnych wartości i wynikających z nich zasad moralnych, dostarczając dzieciom wiedzy, przeżyć i doświadczeń oraz dając wzór własnym postępowaniem.
 
    
 

Ostatnia aktualizacja: 2020-03-25


Strony www dla przedszkoli