To takie proste!
Strona głowna  /  Dla Rodziców
Dla Rodziców
 
          Odpłatność   Żywienie   Rozkład dnia   Pomoc specjalistów   Zajęcia dodatkowe   Darowizny
 

  Zasady odpłatności                                                                  

 
 • Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Urząd Miasta Krakowa oraz rodziców (prawnych opiekunów) - w formie comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.
 • Wysokość odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje Uchwała Nr XCVII/2509/18 Rady Miasta Krakowa  z dnia 14 marca 2018 r.
 • Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie w godz. 8:00 - 13:00.
 • Rodzice ponoszą odpłatność za:
  -  korzystanie przez dziecko z nauczania, wychowania i opieki poza tym czasem, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat.

  - wyżywienie dziecka, kalkulowane w każdym przedszkolu oddzielnie w wysokości kosztów ponoszonych na zakup artykułów żywnościowych przeznaczonych do przygotowania posiłków.
 • Za korzystanie przez dziecko z nauczania, wychowania i opieki poza czasem nieodpłatnego świadczenia o którym mowa wyżej, opłata wynosi 1,00 zł.
 • Opłata ta zostaje obniżona o 50% dla:
  1) rodzin objętych Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+,
  2) rodzin objętych Programem pn. Kraków dla Rodziny „N”
 • Dla rodzin objętych zarówno Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ jak i Programem pn. Kraków dla Rodziny „N” opłata, o której mowa w ust. 2 wynosi 0 zł.
 • Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor wspólnie z przedstawicielami rodziców dzieci.
 • Opłata za wyżywienie dziecka podlega zwrotowi w przypadku całodziennej nieobecności dziecka w przedszkolu w wysokości obliczanej wg zasady: stawka żywieniowa mnożona przez liczbę dni nieobecności dziecka w przedszkolu.
 • Opłaty za korzystanie z przedszkola pobierane są do 14  dnia każdego miesiąca "z dołu", to znaczy za faktyczną ilość dni pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiącu.
 
 Dane do płatności za przedszkole:
 
Odbiorca:
 
MCOO Kraków
Samorządowe Przedszkole nr 148
os.Tysiąclecia 37
31-610 Kraków
 
Nr konta w PKO BP.:  
 
88 1020 2892 0000 5002 0590 5007
 
Tytułem:
 
Opłata za przedszkole oraz imię i nazwisko dziecka (ważne!)
 
 
Informacje o zasadach odpłatności za przedszkole znajdą Państwo w: 
  
 
  Żywienie                                                                                       
 
 
 • Przedszkole prowadzi całodzienne żywienie dzieci oferując zdrowe, smaczne i urozmaicone posiłki. Potrawy przygotowywane są zarówno zgodnie z normami żywieniowymi jak i upodobaniami dzieci.
   
 •  Na terenie placówki dzieci mają stały dostęp do niegazowanej wody mineralnej.
   
 •  Dzieci mogą korzystać z jednego, dwóch lub trzech posiłków.
   
 •  W szczególnych przypadkach sposób dożywiania dzieci przebywających w przedszkolu do 5-ciu godzin dziennie i nie korzystających z posiłków ustala dyrektor w porozumieniu z rodzicami.
   
Kuchnia zapewnia domowe posiłki o trzech stałych porach:

•    Śniadanie – 8:15
•    Obiad – 12:00
•    Podwieczorek – 14:15
 

Stawka żywieniowa od dnia 1.09.2019 r. wynosi:

•    za 3 posiłki - 7,50 zł
•    za 2 posiłki - 6,00 zł
•    za 1 posiłek - 4,50zł
 
 
 
   Ramowy rozkład dnia                                                            
 
 
     6:00 - 8:15
 
 • schodzenie się dzieci
 • zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań
 • prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, korekcyjnym, stymulującym
 • prace porządkowe i gospodarcze
 • zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat lub kształtującym z małym zespołem lub indywidualnie
 • zabawy ruchowe z prawidłami lub ćwiczenia poranne
 • czynności porządkowe i higieniczne - przygotowanie do śniadania
 
8:15   ŚNIADANIE
 
      8:40 - 9:45
 • zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań
 • zajęcia indywidualne lub w małym zespole o charakterze wyrównawczym, stymulacyjnym, korekcyjnym
 • czynności porządkowe i higieniczne - przygotowanie do II śniadania
 
10:00   II ŚNIADANIE
 
     10:15 - 12:00
 • zajęcia wychowawczo – dydaktyczne o różnych dominacjach z całą grupą
 • zabawy ruchowe z prawidłami
 • spacer określony celem dydaktycznym lub rekreacyjnym
 • zabawy na terenie ogrodu przedszkolnego
 • czynności porządkowe i higieniczne - przygotowanie do obiadu
 
12:00   OBIAD
 
      12:30 - 14:15
 
Grupy młodsze:
 • odpoczynek na leżakach
Grupy starsze:
 • relaks na kocykach przy muzyce, słuchaniu bajek
 • zajęcia programowe o charakterze poszerzającym temat
 • zajęcia dodatkowe
 • zabawy uspakajające i relaksacyjne
 • spacer, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub w kącikach zainteresowań w sali
 • czynności porządkowe i higieniczne - przygotowanie do podwieczorku
 
14:15   PODWIECZOREK
 
     14:30 - 17:00
 
 • zabawy wg wyboru dzieci
 • zabawy dydaktyczne, gry planszowe z małym zespołem dzieci
 • indywidualne wspomaganie rozwoju dzieci - zabawy korekcyjne, wyrównawcze i stymulujące; praca z dzieckiem zdolnym
 • obserwacja postępów edukacyjnych dzieci
 • rozchodzenie się dzieci
 

    8.00 – 13.00
     Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę zgodnie z podstawą programową.

 
 
 
  Pomoc psychologiczna i logopedyczna                            
 
 
Logopeda 
 
Logopeda mgr Anna Błądek- Muzyk prowadzi w przedszkolu zajęcia logopedyczne z dziećmi
 • w każdy czwartek w godz. 10:30 do 14:30

 

Logopeda mgr Maria Waśko zaprasza dzieci wraz z Rodzicami na diagnozę i zajęcia usprawniające mowę oraz spotkania konsultacyjno – instruktażowe do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 4 im. Janusza Korczaka Filia w Mistrzejowicach os. Złotego Wieku 36 (budynek Gimnazjum Nr 37)       

 

Rejestracja telefoniczna:                   tel.  12 647 11 78                      kom.  660 637 416 

 

 www. poradnia4.krakow.pl

 

 

Godziny pracy w Poradni:

 

Poniedziałek             13:00 – 18:00

Wtorek                        13:00 – 18:00

Środa                          praca w terenie

Czwartek                    9:00 – 13:00

Piątek                         8:00 – 10:00

 

 

Dyżur na terenie przedszkola - Oddziały bez żywienia

 • w każdą trzecią środę miesiąca w godzinach: 9:30 - 10:30

                        

W czasie dyżurów przeprowadzane są obserwacje mowy dzieci 3-letnich oraz spotkania konsultacyjno – instruktażowe dla rodziców (indywidualne) dotyczące rozwoju mowy dziecka i ćwiczeń usprawniających mowę.

 

 

 
Psycholog 
 
mgr Beata Żurawel z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 Filia w Mistrzejowicach, mieszczącej się na os. Złotego Wieku 36 (budynek Gimnazjum Nr 37).
tel.      12 647 11 78
kom.   660 637 416
 
Na terenie poradni pracuje:
 
poniedziałek:        8:00 - 11:00
wtorek:                   praca w terenie
środa:                     13:00 - 18:00
czwartek:               13:00 - 19:00
piątek:                    8:00 - 11:00
 
 
Dyżur na terenie przedszkola:  dwa razy w miesiącu
 
 • pierwszy wtorek miesiąca:

  12:30 - 15:30 - obserwacje dzieci
  15:30-16:30 - spotknia z rodzicami - konsultacje

 

 • czwarty wtorek miesiąca:

9:00 - 11:00 - obserwacje dzieci
11:00-12:00 - oddziały bez żywienia

 
 
 
  Rozkład zajęć dodatkowych                                           
 

 

 

Oddziały bez żywienia

 

 

 

  Darowizny                                                                             

 

 

  Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 148 informuje o możliwości wsparcia finansowego przedsięwzięć  podejmowanych  w trakcie roku szkolnego, na rzecz dzieci uczęszczających do naszej placówki, poprzez wpłaty na indywidualny rachunek przedszkola.    
Wysokość wpłat jest dowolna. 

 

Nr rachunku:

90 1020 2892 0000 5902 0590 5015

 

z  dopiskiem: „Darowizna na bieżące funkcjonowanie przedszkola”.

 

 

Z góry dziękujemy za dokonane wpłaty.

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2020-04-20


Strony www dla przedszkoli