Strona głowna  /  Aktualności

WITAMY
 
NA STRONIE NASZEGO PRZEDSZKOLA
 
 
 
Aktualności

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-11-19 19:52:58


 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-11-17 22:36:53

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-11-04 12:13:34

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-11-04 12:07:51

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-10-27 16:11:48

 

Szanowni Rodzice !!!

 

     W związku z narastającą liczbą zachorowań w Krakowie i objęciem naszego miasta strefą czerwoną,  wprowadziliśmy
w naszym przedszkolu nowe zasady przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

 

Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci w przedsionku przedszkola. Tylko jeden rodzic i dziecko.

 

     Wszyscy wiemy, iż jesień i aktualna aura pogodowa nie sprzyjają oczekiwaniu na wejście do przedszkola.                 

Bardzo proszę o sprawne rozbieranie i ubieranie dzieci w przedsionku szatni, ograniczenie rozmów z innymi rodzicami oraz pracownikami przedszkola do minimum.

 

W związku z zaistniałą sytuacją przypominamy o ważnych zasadach: 

 • Po wejściu do przedszkola  należy odkazić ręce (automat z płynem znajdujący się na ścianie, przeznaczony jest tylko dla osób dorosłych).
 • Rodzic/opiekun musi mieć zasłonięte usta i nos. 
 • Rodzice/opiekunowie prawni po przekazaniu dziecka pod opiekę nauczyciela, niezwłocznie muszą opuścić teren przedszkole.
 • Do przedszkola przychodzą tylko zdrowe dzieci! Bez objawów chorobowych takich jak katar i kaszel.
  W przypadku stwierdzenia przez nauczyciela w/w objawów rodzice zostaną poproszeni
  o natychmiastowy odbiór dzieci z przedszkola.

 

PRACA POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁÓW

 

Nr sali

Godziny pracy oddziałów

   Sala nr 1 Krasnoludki

 

    Pn.-pt. 7.00-17.00

 

   Sala nr 2 Motylki

 

    Pn.-pt. 7.30-16.00

 

   Sala nr 3 Pszczółki

   

   Pn.–pt. 6.00-16.00

 

   Sala nr 4 Biedroneczki

 

    Pn. 7.30-15.30

   Czw.-pt. 7.30-15.45

 

   Sala nr 5 Słoneczka

   

   Pn.-czw. 7.30-16.30

   Pt.  8.00-16.00

 

   Sala nr 6 Misie

   

   Pn.-czw.  6.45-16.15

   Pt. 6.30-16.30

 

 

DZIECI PRZYPISANE DO DANEJ GRUPY, PRZEBYWAJĄ W NIEJ  TYLKO
W GODZINACH PRACY NAUCZYCIELA.

DZIECI PRZYPROWADZANE I ODBIERANE W INNYCH GODZINACH, BĘDĄ W GRUPACH ŁĄCZONYCH,
POD OPIEKĄ INNEGO NAUCZYCIELA.

 

Bożena Rutkowska

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 148

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-10-19 19:21:07

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-10-13 11:58:04

 

W związku z zapewnieniem w przedszkolu bezpieczeństwa epidemiologicznego, prosimy Rodziców o nie wchodzenie na teren placówki. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci będzie odbywać się w przedsionku przedszkola.

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-10-10 21:46:52


 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-10-05 15:38:16

 

Wszystkim dzieciom z naszego przedszkola składany najserdeczniejsze życzenia
z okazji Dnia Przedszkolaka!

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-09-20 12:57:33

 

Zapraszamy wszystkie dzieci z naszego przedszkola do udziału
w konkursie plastycznym !

 

 

REGULAMIN

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-09-20 11:23:51

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-09-01 18:31:04

 

Ogólne zasady pracy  przedszkola w roku szkolnym, 2020/2021

 

     Ze względu na konieczność ograniczenia przebywania osób trzecich na terenie przedszkola, rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci z przebieralni (pomieszczenie przed szatnią główną). W tym miejscu zostaną wyznaczone stanowiska do rozebrania i ubrania dziecka. Na terenie przebieralni może znajdować się jednocześnie 4 rodziców z dziećmi, pozostałe osoby oczekują przed przedszkolem. Na terenie przedszkola dorosłe osoby maja obowiązek zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk. Rodzic zobowiązany jest do szybkiego rozebrania/ubrania dziecka i niezwłocznego opuszczenia przedszkola.

 

     W głównym przedszkolu zostało utworzonych 6 grup, a w oddziałach bez żywienia 2 grupy dzieci.
Do poszczególnych oddziałów zostały przydzielone dzieci zbliżone wiekowo oraz zgodnie z zadeklarowanymi przez rodziców godzinami pobytu. W celu uniknięcia mieszania się dzieci z różnych grup, bardzo prosimy o przyprowadzanie i odbieranie dzieci w godzinach pracy oddziałów. Jest to zalecane, aby zmniejszyć ryzyko zarażenia wirusem.

 

 Godziny pracy oddziałów:

 

Oddział I       Krasnoludki (dzieci 3-letnie)        7:00 – 17:00

Oddział II      Motylki (dzieci 4-letnie)                7:30 – 16:00

Oddział III     Pszczółki (dzieci 3,4-letnie)          6:30 – 16:30

Oddział IV     Biedroneczki (dzieci 5-letnie)       8:00 – 15:30

Oddział V      Słoneczka (dzieci 6-letnie)           7:30 – 16:30

Oddział VI     Misie (dzieci 5,6-letnie)                6:30 – 16:30

 

Godziny pracy oddziałów bez żywienia:

 

Oddział I        Kangurki (dzieci 2,5 i 3-letnie)        8:00 – 13:00

Oddział II       Skrzaty (dzieci 4,5,6- letnie)         8:00 – 13:00

 

1. Dzieci powinny przebywać w przedszkolu w godzinach pracy danej grupy (godziny te również podane będą na listach zawieszonych na drzwiach przedszkola). W wyjątkowych przypadkach, gdy rodzice nie są w stanie dostosować pobytu dziecka do godzin pracy grupy, prosimy o indywidualny kontakt z sekretariatem przedszkola, w celu pisemnego wyrażenia zgody na przebywanie dziecka w grupie z dziećmi z innych oddziałów..

.

2. Do przedszkola mogą przychodzić TYLKO DZIECI BEZ OBJAWÓW CHOROBOWYCH – tj. kaszel, gorączka, katar, bóle różnego pochodzenia. W razie zauważenia takich objawów, rodzice będą wzywani do natychmiastowego odebrania dziecka z przedszkola.

 

3. Nadal NIE WOLNO PRZYNOSIĆ DO PRZEDSZKOLA PRYWATNYCH ZABAWEK, PRZEDMIOTÓW – oprócz tych wymienionych w wyprawce.

 

                                                                                                        Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 148         

                                                                                                                              Bożena Rutkowska

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-08-28 14:53:13

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-08-24 22:10:36

 

Drodzy Rodzice!

 

 Już za kilka dni rozpoczynamy nowy rok szkolny. Z uwagi na aktualnie istniejącą sytuację epidemiologiczną prosimy o śledzenie naszej strony internetowej, na której będą zamieszczane na bieżąco komunikaty MEN i GiS,

dotyczące zasad funkcjonowania przedszkola od września.


Na początek przypominamy kilka ważnych informacji:

 

1. Przedszkole otwarte jest w godzinach od 6.00-17.00

2. Opłaty obowiązujące w naszym przedszkolu:

 

Opłata za korzystanie z usług przedszkola (poza czasem bezpłatnym od godziny 8.00 - 13.00) wynosi za 1 godzinę :

1) 1,00 zł,
2) 0,50 zł – dla rodzin objętych Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+.
3) 0,50 zł – dla rodzin objętych Programem pn. Kraków dla Rodziny „N”.
4) 0,00 zł - dla rodzin objętych Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ oraz Kraków dla Rodziny „N”.

 

Wszystkich Rodziców zainteresowanych korzystaniem z preferencyjnej stawki 0,50 zł prosimy o dostarczenie do kancelarii przedszkola aktualnych kserokopii dokumentów uprawniających do zniżki.

 

 Opłata za żywienie:

1) 3 posiłki: śniadanie, obiad podwieczorek - 10 złotych.
2) 2 posiłki: śniadanie, obiad - 8 złotych.
3) 2 posiłki obiad, podwieczorek - 8 złotych.
4) 1 posiłek: obiad - 6 złotych.

 

      Opłat za korzystanie z usług przedszkola i żywienie dokonujemy do 14 dnia następnego miesiąca, po miesiącu w którym dziecko korzystało z przedszkola na rachunek bankowy podany na stronie internetowej przedszkola.

 

      Informujemy, że w przedszkolu jest prowadzona gimnastyka korekcyjna dla dzieci wymagających korekty wad postawy.
Aby dziecko mogło uczestniczyć w zajęciach, niezbędne jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza pierwszego kontaktu
lub lekarza specjalisty.

 

DOKUMENTY, które należy wydrukować, wypełnić, podpisać ręcznie i dostarczyć do przedszkola:

 

 • Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego dziecka uczęszczającego           POBIERZ
  do Samorządowego Przedszkola Nr 148 w Krakowie. 
   

   
 • Upoważnienie do odbioru dziecka z Samorządowego Przedszkola nr 148 w Krakowie.       POBIERZ

 

 • Procedura bezpieczeństwa w Samorządowym Przedszkolu nr 148 w Krakowie.      POBIERZ

 

 

PODSTAWOWA WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA  NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

POBIERZ

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-08-24 21:12:42

 

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek
od 1 września 2020 r.

 

DO POBRANIA

 

https://www.gov.pl/web/gis/bezpieczny-powrot-do-szkol-wytyczne-men-mz-i-gis-dla-publicznych-i-niepublicznych-szkol-i-placowek-od-1-wrzesnia-2020-r

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-08-24 21:00:07

 

Wspólny list Ministera Edukacji Narodowej  i Głównego Inspektora Sanitarnego, 
zachęcający rodziców do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe -
narzędzia pozwalającego ograniczać ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa

i wspierającego bezpieczny powrót dzieci do szkół.

 

DO POBRANIA 
ProteGo Safe list MEN i GIS

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/aplikacja-protego-safe

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-08-24 11:35:27