To takie proste!
Strona głowna  /  Aktualności

WITAMY
 
NA STRONIE NASZEGO PRZEDSZKOLA
 
 
 
Aktualności

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-09-18 11:31:13

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-09-01 18:31:04

 

Ogólne zasady pracy  przedszkola w roku szkolnym, 2020/2021

 

     Ze względu na konieczność ograniczenia przebywania osób trzecich na terenie przedszkola, rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci z przebieralni (pomieszczenie przed szatnią główną). W tym miejscu zostaną wyznaczone stanowiska do rozebrania i ubrania dziecka. Na terenie przebieralni może znajdować się jednocześnie 4 rodziców z dziećmi, pozostałe osoby oczekują przed przedszkolem. Na terenie przedszkola dorosłe osoby maja obowiązek zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk. Rodzic zobowiązany jest do szybkiego rozebrania/ubrania dziecka i niezwłocznego opuszczenia przedszkola.

 

     W głównym przedszkolu zostało utworzonych 6 grup, a w oddziałach bez żywienia 2 grupy dzieci.
Do poszczególnych oddziałów zostały przydzielone dzieci zbliżone wiekowo oraz zgodnie z zadeklarowanymi przez rodziców godzinami pobytu. W celu uniknięcia mieszania się dzieci z różnych grup, bardzo prosimy o przyprowadzanie i odbieranie dzieci w godzinach pracy oddziałów. Jest to zalecane, aby zmniejszyć ryzyko zarażenia wirusem.

 

 Godziny pracy oddziałów:

 

Oddział I       Krasnoludki (dzieci 3-letnie)        7:00 – 17:00

Oddział II      Motylki (dzieci 4-letnie)                7:30 – 16:00

Oddział III     Pszczółki (dzieci 3,4-letnie)          6:30 – 16:30

Oddział IV     Biedroneczki (dzieci 5-letnie)       8:00 – 15:30

Oddział V      Słoneczka (dzieci 6-letnie)           7:30 – 16:30

Oddział VI     Misie (dzieci 5,6-letnie)                6:30 – 16:30

 

Godziny pracy oddziałów bez żywienia:

 

Oddział I        Kangurki (dzieci 2,5 i 3-letnie)        8:00 – 13:00

Oddział II       Skrzaty (dzieci 4,5,6- letnie)         8:00 – 13:00

 

1. Dzieci powinny przebywać w przedszkolu w godzinach pracy danej grupy (godziny te również podane będą na listach zawieszonych na drzwiach przedszkola). W wyjątkowych przypadkach, gdy rodzice nie są w stanie dostosować pobytu dziecka do godzin pracy grupy, prosimy o indywidualny kontakt z sekretariatem przedszkola, w celu pisemnego wyrażenia zgody na przebywanie dziecka w grupie z dziećmi z innych oddziałów..

.

2. Do przedszkola mogą przychodzić TYLKO DZIECI BEZ OBJAWÓW CHOROBOWYCH – tj. kaszel, gorączka, katar, bóle różnego pochodzenia. W razie zauważenia takich objawów, rodzice będą wzywani do natychmiastowego odebrania dziecka z przedszkola.

 

3. Nadal NIE WOLNO PRZYNOSIĆ DO PRZEDSZKOLA PRYWATNYCH ZABAWEK, PRZEDMIOTÓW – oprócz tych wymienionych w wyprawce.

 

                                                                                                        Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 148         

                                                                                                                              Bożena Rutkowska

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-08-28 14:53:13

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-08-24 22:10:36

 

Drodzy Rodzice!

 

 Już za kilka dni rozpoczynamy nowy rok szkolny. Z uwagi na aktualnie istniejącą sytuację epidemiologiczną prosimy o śledzenie naszej strony internetowej, na której będą zamieszczane na bieżąco komunikaty MEN i GiS,

dotyczące zasad funkcjonowania przedszkola od września.


Na początek przypominamy kilka ważnych informacji:

 

1. Przedszkole otwarte jest w godzinach od 6.00-17.00

2. Opłaty obowiązujące w naszym przedszkolu:

 

Opłata za korzystanie z usług przedszkola (poza czasem bezpłatnym od godziny 8.00 - 13.00) wynosi za 1 godzinę :

1) 1,00 zł,
2) 0,50 zł – dla rodzin objętych Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+.
3) 0,50 zł – dla rodzin objętych Programem pn. Kraków dla Rodziny „N”.
4) 0,00 zł - dla rodzin objętych Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ oraz Kraków dla Rodziny „N”.

 

Wszystkich Rodziców zainteresowanych korzystaniem z preferencyjnej stawki 0,50 zł prosimy o dostarczenie do kancelarii przedszkola aktualnych kserokopii dokumentów uprawniających do zniżki.

 

 Opłata za żywienie:

1) 3 posiłki: śniadanie, obiad podwieczorek - 10 złotych.
2) 2 posiłki: śniadanie, obiad - 8 złotych.
3) 2 posiłki obiad, podwieczorek - 8 złotych.
4) 1 posiłek: obiad - 6 złotych.

 

      Opłat za korzystanie z usług przedszkola i żywienie dokonujemy do 14 dnia następnego miesiąca, po miesiącu w którym dziecko korzystało z przedszkola na rachunek bankowy podany na stronie internetowej przedszkola.

 

      Informujemy, że w przedszkolu jest prowadzona gimnastyka korekcyjna dla dzieci wymagających korekty wad postawy.
Aby dziecko mogło uczestniczyć w zajęciach, niezbędne jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza pierwszego kontaktu
lub lekarza specjalisty.

 

DOKUMENTY, które należy wydrukować, wypełnić, podpisać ręcznie i dostarczyć do przedszkola:

 

  • Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego dziecka uczęszczającego           POBIERZ
    do Samorządowego Przedszkola Nr 148 w Krakowie. 
     

     
  • Upoważnienie do odbioru dziecka z Samorządowego Przedszkola nr 148 w Krakowie.       POBIERZ

 

  • Procedura bezpieczeństwa w Samorządowym Przedszkolu nr 148 w Krakowie.      POBIERZ

 

 

PODSTAWOWA WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA  NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

POBIERZ

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-08-24 21:12:42

 

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek
od 1 września 2020 r.

 

DO POBRANIA

 

https://www.gov.pl/web/gis/bezpieczny-powrot-do-szkol-wytyczne-men-mz-i-gis-dla-publicznych-i-niepublicznych-szkol-i-placowek-od-1-wrzesnia-2020-r

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-08-24 21:00:07

 

Wspólny list Ministera Edukacji Narodowej  i Głównego Inspektora Sanitarnego, 
zachęcający rodziców do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe -
narzędzia pozwalającego ograniczać ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa

i wspierającego bezpieczny powrót dzieci do szkół.

 

DO POBRANIA 
ProteGo Safe list MEN i GIS

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/aplikacja-protego-safe

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-08-24 11:35:27


 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-07-29 07:16:02

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-06-30 14:14:31

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-06-23 20:22:34


 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-31 19:52:05

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-29 10:19:05

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-26 12:45:03

 

KOCHANE DZIECI! 

DRODZY RODZICE!

 

 

Bardzo dziękujemy za udział  w  projekcie

 

 

"PRZEDSZKOLNA KSIĄŻKA KUCHARSKA".

 

 

Na wszystkie dzieci, które wzięły w nim udział,
czeka w przedszkolu książeczka i dyplom.

 

 

Zapraszamy na prezentację

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-19 12:53:46

 

KOCHANE DZIECI! 

DRODZY RODZICE!

 

 

Bardzo dziękujemy za udział  w  projekcie

 

"Jestem sobie Polak mały"

 

Na wszystkie dzieci, które wzięły w nim udział,
czeka w przedszkolu książeczka i dyplom.

 

 

Zapraszamy na prezentację

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-19 12:47:41


 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-04 16:07:29

 

 

KOCHANE DZIECI! 

DRODZY RODZICE!

 

 

Bardzo dziękujemy za udział  w Przeglądzie Twórczości Przedszkolaków:


"Zrób coś ładnego z niczego - Robot z odpadów".

 

Na wszystkich biorących udział w przeglądzie
czeka w przedszkolu książeczka i dyplom.

 

Zapraszamy na prezentację Waszych prac. 

 

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-04-29 15:22:56

Strony www dla przedszkoli