Strona głowna  /  OPŁATY
OPŁATY

 

OPŁATY ZA GRUDZIEŃ

 

OPŁATY ZA LISTOPAD

 

OPŁATY ZA PAŹDZIERNIK 

 

OPŁATY ZA WRZESIEŃ

 

 


 

 

Zasady odpłatności  za korzystanie z przedszkola          

                                                                

 • Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Urząd Miasta Krakowa oraz rodziców (prawnych opiekunów) - w formie comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.
 • Wysokość odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje Uchwała Nr XCVII/2509/18 Rady Miasta Krakowa  z dnia 14 marca 2018 r.
 • Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie w godz. 8:00 - 13:00.
 • Rodzice ponoszą odpłatność za:
  -  korzystanie przez dziecko z nauczania, wychowania i opieki poza tym czasem, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat.
  - wyżywienie dziecka, kalkulowane w każdym przedszkolu oddzielnie w wysokości kosztów ponoszonych na zakup artykułów żywnościowych przeznaczonych do przygotowania posiłków.
 • Za korzystanie przez dziecko z nauczania, wychowania i opieki poza czasem nieodpłatnego świadczenia o którym mowa wyżej, opłata wynosi 1,00 zł.
 • Opłata ta zostaje obniżona o 50% dla:
  1) rodzin objętych Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+,
  2) rodzin objętych Programem pn. Kraków dla Rodziny „N”
 • Dla rodzin objętych zarówno Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ jak i Programem pn. Kraków dla Rodziny „N” opłata, o której mowa w ust. 2 wynosi 0 zł.
 • Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor wspólnie z przedstawicielami rodziców dzieci.
 • Opłata za wyżywienie dziecka podlega zwrotowi w przypadku całodziennej nieobecności dziecka w przedszkolu w wysokości obliczanej wg zasady: stawka żywieniowa mnożona przez liczbę dni nieobecności dziecka w przedszkolu.
 • Opłaty za korzystanie z przedszkola pobierane są do 14  dnia każdego miesiąca "z dołu", to znaczy za faktyczną ilość dni pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiącu.

 

Informacje o zasadach odpłatności za przedszkole znajdują się w: 


Uchwale Nr XCVII / 2509/18 Rady Miasta Krakowa 

 

 

  Wyżywienie                                                                                                  

 

 • Przedszkole prowadzi całodzienne żywienie dzieci oferując zdrowe, smaczne i urozmaicone posiłki.
  Potrawy przygotowywane są zarówno zgodnie z normami żywieniowymi jak i upodobaniami dzieci.

 • Przedszkole zapewnia dzieciom również niegazowaną wodę mineralną.

 • Dzieci mogą korzystać z jednego, dwóch lub trzech posiłków.

 • W szczególnych przypadkach sposób dożywiania dzieci przebywających w przedszkolu do 5-ciu godzin dziennie i nie korzystających z posiłków ustala dyrektor w porozumieniu z rodzicami.

 

Stawka żywieniowa od dnia  1.10.2020 r. wynosi:

 

3 posiłki  (śniadanie, obiad, podwieczorek)           9,00 zł    -  100%

2 posiłki  (śniadanie + obiad)                                    7,20 zł    -  80%

2 posiłki  (obiad + podwieczorek)                             7,20 zł    -  80%

1 posiłek (obiad)                                                           5,40 zł    -  60%

 

 

         Nowa wysokość stawki żywieniowej ustalona została  na podstawie art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) i za zgodą organu prowadzącego Gminy Miejskiej Kraków.

 

 

Dane do płatności za przedszkole:              

 

Odbiorca:

 

MCOO Kraków

Samorządowe Przedszkole nr 148

os.Tysiąclecia 37

31-610 Kraków

 

     Opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego i za korzystanie z wyżywienia  dziecka  należy dokonać do dnia 14 każdego miesiąca we wskazanej wysokości  na rachunek bankowy w PKO BP:

 

88 1020 2892 0000 5002 0590 5007

 

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka.

 

 


 


Ostatnia aktualizacja: 2021-01-07