Napisz do nas: p148@mjo.krakow.pl
Samorządowe Przedszkole nr 148

O nas

O przedszkolu      Nasza oferta      Kadra

 

 

 

 O przedszkolu                                                                    

 
Samorządowe Przedszkole nr 148 jest placówką 7 oddziałową.

Funkcję dyrektora przedszkola pełni Bożena Rutkowska, a wicedyrektora Katarzyna Bystroń.

Przedszkole czynne jest przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku w godz.
od 6:00 - 17:00 (z wyjątkiem przerw ustalonych z organem prowadzącym). 
Znajduje się w centrum pełnego zieleni osiedla, z dala od ruchliwych tras komunikacyjnych i miejskiego hałasu.
     
 
 
 
Mieści się w jednopiętrowym budynku, do którego przylega duży,
zadbany ogród wyposażony w sprzęt
do zabaw na świeżym powietrzu.   
   
                                                                                                                    
 
      
Dzieci bawią się i uczą w przestronnych, kolorowych i funkcjonalnie urządzonych salach, wyposażonych w liczne zabawki i pomoce dydaktyczne dostosowane do potrzeb
i zainteresowań dzieci. 
 

W budynku głównym mieści się 6 oddziałów. Każda grupa prowadzona jest od maluszków do zerówki przez te same dwie nauczycielki.

 

 Foto Galeria

 

 

 

  Nasza oferta                                                                      
                          

 

  Zapewniamy:  
 

 • ciepłą, rodzinną atmosferę, życzliwość i partnerstwo w kontaktach z dziećmi,
 • profesjonalną, kochającą kadrę,
 • bogatą ofertę edukacyjną - nowoczesne programy, ciekawe formy zająć,
 • aktywny kontakt z przyrodą, światem sztuki, muzyki, tańca, literatury, teatru,
 • naukę przez interaktywną zabawę, ruch, spacery i wycieczki,
 • rozwijanie dziecięcych zainteresowań i zdolności, inspirację do twórczości w każdej dziedzinie,
 • fachową pomoc dzieciom w przezwyciężaniu trudności,
 • bogatą ofertę zajęć dodatkowych,
 • nowoczesną bazę lokalową i dydaktyczną,
 • zdrowe, smaczne i urozmaicone posiłki.

 

  Rodzicom oferujemy:  

 

 • współpracę w atmosferze życzliwości i partnerstwa,
 • wsparcie w procesie wychowania, profesjonalną pomoc nauczycielek i specjalistów,
 • rzetelną informację o postępach w rozwoju i ewentualnych trudnościach dziecka,
 • uczestnictwo we wspólnych z dziećmi i nauczycielkami zabawach i zajęciach,
 • bogatą ofertę imprez uroczystości i spotkań okolicznościowych.
 

  Promujemy:  
 

 • osiągnięcia dzieci w środowisku
 • zdrowy styl życia
 • kulturę bycia
 • prawa dziecka
                                                          
 
 
  Nasza kadra                                                                      
 
 
 
Nasza kadra pedagogiczna to 12 nauczycielek posiadających pełne kwalifikacje zawodowe, szeroką wiedzę i umiejętności pedagogiczne.

W przedszkolu zatrudniony jest nauczyciel gimnastyki korekcyjnej mgr Joanna Strug- Jachym oraz katechetka - siostra Krystyna Czarny.

W przedszkolu zatrudnionych jest 15 pracowników administracyjno - obsługowych.

Opiekę logopedyczną nad dziećmi sprawuje 
mgr Jadwga Bujas. Opiekę psychologiczną nad dziećmi sprawuje mgr Oliwia Bochenek. W przedszkolu zatrudniony jest pedagog specjalny mgr Ewa Przybyła oraz Marzena Waligórska zajęcia rewalidacyjne prowadzi mgr Aneta Ordon-Szczepka. Zajęcia Terapii Integracji Sensorycznej prowadzi mgr Edyta Kurzak.
 
Współpracuje z nami również psycholog z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
nr 4 im. Janusza Korczaka os. Kalinowe 18.
 
 
 
Nasze nauczycielki: 
 
 • są kompetentne, twórcze i kreatywne,
 • są cierpliwe, wyrozumiałe, serdeczne i życzliwe dzieciom i rodzicom,
 • ustawicznie pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności pedagogiczne,
 • pracują nowoczesnymi metodami, uznawanymi za najkorzystniejsze dla rozwoju dziecka,
 • poznają dzieci, ich potrzeby i aktualny poziom rozwoju,
 • mobilizują do pokonywania trudności, w każdej chwili służą wsparciem i fachową pomocą,
 • akceptują dzieci takimi, jakie są, wszystkie są jednakowo ważne i kochane,
 • wzmacniają w dzieciach poczucie własnej wartości, wiarę w siebie,
 • dostarczają wzorów pozytywnych zachowań emocjonalnych i społecznych:
  sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, panowania nad emocjami, pokojowego rozwiązywania konfliktów,
 • wykorzystują każdą sytuację do przekazywania uniwersalnych wartości
  i wynikających z nich zasad moralnych, dostarczając dzieciom wiedzy, przeżyć
  i doświadczeń oraz dając wzór własnym postępowaniem.