Napisz do nas: p148@mjo.krakow.pl
Samorządowe Przedszkole nr 148

PEDAGOG SPECJALNY

 

 

 

ZAPRASZAM DO KĄCIKA PEDAGOGA SPECJALNEGO

 

 

 

 

 

Funkcję pedagoga specjalnego w naszym przedszkolu sprawuje:

mgr Ewa Przybyła

Zajęcia z dziećmi na terenie przedszkola:

Środa 7.45 - 12.15 / 11.30 - 16.00

Czwartek 8.15 - 12.15 / 11.30 - 15.30

Spotkania z rodzicami:

Czwartek 7.45 - 8.15 / 15.30 - 16.00

 

Zapraszamy również do korzystania z konsultacji z pedagogiem specjalnym w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 4 im. Janusza Korczaka os. Kalinowe 18 w Krakowie

https://www.poradnia4.krakow.pl/wordpress/

Rejestracja telefoniczna: codziennie w godz. 8.00 - 17.00

tel. 12 644 18 85

 

 

"My, dorośli na wiele potrzebnych nam rzeczy możemy poczekać. Dziecko nie może. Właśnie teraz formują się jego kości, tworzy krew, rozwija umysł. Nie możemy mu powiedzieć jutro. Jego imię brzmi dzisiaj."

Gabriela Mistral

 

          Istotą pedagogiki specjalnej jest niesienie pomocy i wsparcia osobom z różnorodnymi ograniczeniami, które w dużym stopniu wpływają na ich proces kształcenia, wychowania, jak również socjalizacji. Jej zadaniem jest nauczanie, wspomaganie wychowania, a przede wszystkim rewalidacja, czyli usprawnianie obniżonych funckcji i kompensowanie ich poprzez te, które są prawidłowo wykształcone. Pedagog specjalny zajmuje się zatem prowadzeniem zajęć terapeutycznych, czyli takich, które mają za zadanie w jak najskuteczniejszy sposób korygować występujące deficyty, ale także starać się zastępować obnizone funkcje tymi, które stanowią mocne strony dziecka. Pedagog specjalny pomaga również rozwijać potencjał oraz motywować        do wysiłku poznawczego osoby przejawiające ponadprzeciętne zdolności intelektualne. Wydawać by się mogło, że osoby zdolne są idelanym materiałem dla nauczycieli. Nic bardziej mylnego.Praca z osobami wybitnie zdolnymi wymaga nie mniej zaangażowania niż praca z osobami o specjalnych potrzebach. Należy bowiem wiedzieć, jak pracować z dzieckiem zdolnym, aby ich nie zaprzepaścić. Zadania pedagoga specjalnego w tym momencie to monitorowanie pracy danej osoby oraz ukierunkowywanie jej rozwoju przy jednoczesnym mobilizowaniu do wysiłku poznawczego, który adekwatny jest do posiadanych przez nią wysokich możliwości.

         Zajęcia terapeutyczne prowadzone przez pedagoga specjalnego różnią się w zależności od rodzaju niepełnosprawności i potrzeb  dziecka. Zawsze związane są ze stymulacją ogólnorozwojową, stymulacją rozwoju poznawczego, mowy, myślenia, percepcji wzrokowej, słuchowej, koordynacji wzrokowo - słuchowo - ruchowej, rozwijaniem motoryki małej, dużej oraz grafomotoryki. Mogą być poświęcone także na wspomaganie rozwoju emocjonalnego - wzmacnianie samooceny, naukę  wygrywania i przegrywania, rozpoznawania i nazywania emocji. Celem tych zajęć jest optymalne wspomaganie rozwoju dziecka.

   W pracy terapeutycznej stosuje się następujące zasady:

  • poglądowości, dajemy dziecku możliwości wszechstronnego, polisensorycznego poznawania otaczającej rzeczywistości, czyli za pomocą wszystkich zmysłów,
  • indywidualizacji, czyli dostosowania zadań od psychofizycznych potrzeb dziecka, biorąc pod uwagę jego potrzeby, możliwości i tempo pracy,
  • zasada stopniowania trudności, wychodzimy od tego co łatwe, co dziecko zna, aby wzmocnić w nim wiarę we własne siły. To mobilizuje dziecko do przezwyciężania niepowodzeń,
  • systematyczności i ciągłości,
  • trwałości wiedzy, wielokrotnego powtarzania nabytej wiedzy i umiejętności,
  • współpracy z rodzicami, w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.