Napisz do nas: p148@mjo.krakow.pl
Samorządowe Przedszkole nr 148

Rada Rodziców

RADA RODZICÓW Samorządowego Przedszkola nr 148 w Krakowie

to organ reprezentujący interesy rodziców dzieci uczęszczających do naszej placówki, poprzez podejmowanie działań, jako organu Przedszkola, wynikających z Prawa oświatowego, Statutu i Regulaminu Rady Rodziców oraz wspierający Dyrektora, nauczycieli i inne organy Przedszkola w pracy na rzecz dobra dzieci.

 

Rada Rodziców Uchwałą Nr 2/2023/2024 z dnia 26.10.2023 r. zatwierdziła Regulamin Rady Rodziców Samorządowego Przedszkola nr. 148 w Krakowie, stosownie do art. 10 ust 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).

REGULAMIN RADY RODZICÓW           

 

Uchwałą Rady Rodziców Nr 1/2023/2024 z dnia 26.10.2023 r. zostało wybrane Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2023/2024.

 

Skład Prezydium Rady Rodziców:

 

Przewodnicząca: Magdalena Bocheńska

Zastępca : Agata Mendys-Frodyma

Skarbnik: Anna Oramus