Napisz do nas: p148@mjo.krakow.pl
Samorządowe Przedszkole nr 148

Oferta edukacyjna

 

Wizja i misja      Zajęcia dodatkowe      Programy      Projekty edukacyjne      Metody i formy pracy

 

                                                Wizja i misja                                                

"Pragniemy, aby dzieci z naszego przedszkola pokochały najbliższe im otoczenie przyrodniczo-społeczne, by go poznały wszystkimi zmysłami, by otworzyły swój rozum i serce na bogactwo świata, by przyroda dawała im ukojenie a jej różnorodność zachęcała do obcowania z nią w każdym jej przejawie, w każdej porze roku i w każdej wolnej chwili...

By umiały w przyszłości zamienić telewizor i kanapę, na dres, trampki, plecak
i włóczęgę po bezdrożach – w zamian za szum wiatru, szelest liści, śpiew skowronka, ulotny zapach pól, lasów, łąk i by umiały to szanować.”

 

Nadrzędną wartością w naszych działaniach jest dziecko, jego dobro i wszechstronny rozwój.

 

W naszym przedszkolu zaspakajamy podstawowe potrzeby dziecka - bezpieczeństwa,
więzi społecznych, zabawy i aktywności.

Naszą dewizą jest wspieranie dziecka w jego indywidualnym rozwoju i wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci.

Dzieci czują się u nas kochane, szczęśliwe, akceptowane, mogą być sobą oraz realizować swoje potrzeby i dziecięce marzenia. 

Pomagamy dzieciom w budowaniu ich świata wartości – wzmacniamy w nich to co dobre
i piękne, uczymy kierowania się uniwersalnymi zasadami etyczno – moralnymi.

Uczymy szacunku do przyrody i życia w zgodzie z naturą.

Wdrażamy dzieci do działań służących zachowaniu zdrowia i bezpieczeństwa swojego
i innych.

Efektem naszej pracy jest osiągnięcie przez dziecko takiego poziomu rozwoju umysłowego, fizycznego i społeczno-emocjonalnego, który umożliwi mu dobry start w szkole.

 

Zmierzamy do tego aby nasz wychowanek:

  Potrafił:

 • nawiązywać bliskie i serdeczne kontakty z rówieśnikami i dorosłymi, współdziałać
  z nimi w zabawie i pracy,

 • postępować zgodnie z normami i zasadami współżycia w rodzinie, przedszkolu, środowisku,okazywać innym szacunek i respektować ich prawa,

 • skutecznie komunikować się - rozmawiać i uważnie słuchać, dyskutować, otwarcie mówić o swoich potrzebach,

 • nazywać, wyrażać i kontrolować swoje emocje,

 • pokojowo rozwiązywać konflikty,

 • odkrywać swoje mocne strony, wierzyć w siebie, pokonywać trudności,

 • rozróżniać dobro i zło, prawdę i kłamstwo, oceniać postepowanie swoje i innych,

 • dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych, unikać zagrożeń,

 • czerpać radość z obcowania z przyrodą i troszczyć się o nią.

 

  Był:

 • radosny i optymistyczny,

 • otwarty na wiedzę, umiał i chciał się uczyć,

 • samodzielny i sprawny fizycznie,

 • aktywny, pomysłowy i twórczy,

 • kulturalny, życzliwy i koleżeński, tolerancyjny,

 • wrażliwy na potrzeby innych, gotowy do niesienia im pomocy,

 • wrażliwy na piękno - w ludziach, przyrodzie, dziełach kultury,

 • odpowiedzialny, pracowity i staranny,

 • dumny z bycia członkiem rodziny, Krakowianinem, Polakiem.

 

W czasie pobytu w przedszkolu dzieciom oferujemy:

 • wesołe zabawy i ciekawe zajęcia,

 • rozwijanie zainteresowań i zdolności,

 • spotkania z ciekawymi ludźmi,

 • atrakcyjne bliskie i dalsze wycieczki dydaktyczne i turystyczno-krajoznawcze,

 • warsztaty i imprezy we współpracy z MDK i.m. A. Bursy, Domem Kultury "Kuźnia", Ośrodkiem Kultury im. C.K. Norwida na os. Górali i MDK Fort 49 "Krzesławice",

 • udział w lekcjach bibliotecznych, muzealnych, koncertach muzyczych,

 • wyjścia do teatrów i spotkania z teatrzykami w przedszkolu,

 • prezentację swoich talentów artystycznych w konkursach międzyprzedszkolnych,

 • poznanie życia szkolnego przez wspólne zabawy i zajęcia z pierwszoklasistami
  z pobliskich szkół podstawowych,

 • udział w akcjach charytatywnych np. "Gwiazdka dla zwierzaka", "Wielkanoc z PCK", "Pola Nadziei".

 

Dla dzieci rozpoczynających przedszkole i ich rodziców proponujemy udział 
w Programie adaptacyjnym,
łagodzącym problemy dzieci związane
z przystosowaniem się do warunków życia przedszkolnego.

 

                                 Zajęcia dodatkowe                                                   

W naszym przedszkolu zapewniamy warunki do zaspakajania potrzeb rozwojowych dzieci oraz rozwijania indywidualnych zainteresowań i zdolności, poprzez organizowanie dodatkowych zajęć prowadzonych przez specjalistów.

W roku szkolnym 2023/2024 w przedszkolu prowadzone będa następujące zajęcia dodatkowe:

   

Religia

Gimnastyka korekcyjna

Rytmika

Taniec 

Język angielski 

Warsztaty "ABC teatru"

Zajęcia sportowo-rekreacyjne "Akademia Przedszkolaka"

Robotyka

 

                                Programy edukacyjne                                             

                 

W naszym przedszkolu praca wychowawczo – dydaktyczna w roku szkolnym 2023/2024 prowadzona jest w oparciu o

 Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego          

oraz programy edukacyjne:

 
 • „Samodzielne, wszechstronne,szczęśliwe” - program wychowania przedszkolnego. autorzy: Monika Chludzyńska, Agata Kacprzak-Kołakowska, Anna Kucharczyk, Anna Pawłowska – Niedbała, Marta Pietrzak, Agata Smoderek, wyd. Nowa Era  
   

 • „Program wychowania przedszkolnego” autorzy: W. Żaba- Żabińska,
  W. Majewska,  Renata Paździo, wyd. MAC Edukacja

 

  Projekty edukacyjne                                                     

 

W roku szkolnym 2022/2023 będziemy realizować  ogólnopolskie i międzynarodowe projekty
i programy edukacyjne: 

 • "Technikoludek-czyli dzieci w świecie technologii"
 • "Kreatywna matematyka"
 • "Dwujęzyczny przedszkolak"
 • "Dwadzieścia minut dla matematyki"
 • "Cała polska czyta dzieciom"
 • "Przedszkolaki w ogrodzie"
 • "Witaminki"
 • "Zabawy ze sztuką"

 

                                   Metody i formy pracy                                           

Mając na uwadze właściwości rozwojowe dziecka w wieku przedszkolnym, tak organizujemy proces wychowawczo - dydaktyczny, by dziecko mogło uczyć się - bawiąc i bawić się ucząc.

 

Nauczycielki wykorzystują szereg metod i form pracy, ukierunkowanych na uczenie się przez doświadczanie i nastawionych na własną aktywność dziecka. Zakładają one dostarczanie dziecku wiedzy, przeżywanie i doświadczanie siebie, rozwijanie zdolności poprzez praktyczne działanie i dzielenie się swoimi przeżyciami.

Stosujemy między innymi następujące metody i formy pracy:

 • zabawy i gry dydaktyczne

 • zabawy ruchowe, taneczne, naśladowcze, opowieści ruchowe

 • relaksację, elementy terapii przez muzykę i sztukę

 • inscenizacje, scenki dramowe

 • bajki terapeutyczne

 • techniki twórczego myślenia

Wykorzystujemy elementy następujących metod i programów edukacyjnych:

 • Wprowadzenia dziecka w świat pisma Ireny Majchrzak

 • Metody wspomagania rozwoju umysłowego E.Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej

 • Pedagogiki zabawy KLANZA

 • Metody Dramy

 • Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz

 • Twórczych metod aktywności ruchowej A.,M. Kniesów, R. Labana, K. Orfa

 • Systemu Edukacji Przez Ruch D. Dziamskiej
 • Metody aktywnego słuchania muzyki B. Strauss

 • Ruchu rozwijającego W. Sherborne

 • Metody projektów

 • Metoda globalnego czytania wg. dr I. Majchrzak