Napisz do nas: p148@mjo.krakow.pl
Samorządowe Przedszkole nr 148

OPŁATY

 
                  Aktualne opłaty           Zasady odpłatności           Wyżywienie            Dane do płatności 

 

Szanowni Rodzice !

  Prosimy podczas dokonywania opłaty za przedszkole o wpisywanie na wyciągach bankowych  imienia i nazwiska dziecka, którego wpłata dotyczy  (zwłaszcza gdy wpłacający ma inne nazwisko niż dziecko).
      Ponadto prosimy, aby opłata za rodzeństwa była dokonywana osobno za każde dziecko                      (w przyszłości każde dziecko będzie miało swoje subkonto w placówce). 
  Zmiany zostały wprowadzone w związku z wprowadzanym nowym programem miesięcznego rozliczania pobytu dzieci w przedszkolu.

Jednocześnie przypominamy o terminowym dokonywaniu opłat.

 

Bożena Rutkowska

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 148

 

 

   Aktualne opłaty                                                                
 
 

ROK SZKOLNY 2023/2024

OPŁATY MARZEC
OPŁATY LUTY

OPŁATY ZA STYCZEŃ

OPŁATY ZA GRUDZIEŃ

OPŁATY ZA LISTOPAD

OPŁATY ZA PAŻDZIERNIK

OPŁATY ZA WRZESIEŃ 

 

 ROK SZKOLNY 2022/2023

OPŁATY ZA CZERWIEC 2023

OPŁATY ZA MAJ 2023

OPŁATY ZA KWIECIEŃ 2023

OPŁATY ZA MARZEC 2023

OPŁATY ZA LUTY 2023

OPŁATY ZA GRUDZIEŃ 2022 

OPŁATY ZA LISTOPAD 2022

OPŁATY ZA PAŹDZIERNIK 2022

OPŁATY ZA WRZESIEŃ 2022

 

 


 
 
  Zasady odpłatności za korzystanie z przedszkola      
                                              
 • Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Urząd Miasta Krakowa oraz rodziców (prawnych opiekunów) - w formie comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.
 • Wysokość odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje Uchwała Nr CXIII/3053/23 Rady Miasta Krakowa  z dnia 28 czerwca 2023 r.
 • Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie w godz. 8:00 - 13:00.
 • Rodzice ponoszą odpłatność za:
  -  korzystanie przez dziecko z nauczania, wychowania i opieki poza tym czasem, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat.
  - wyżywienie dziecka, kalkulowane w każdym przedszkolu oddzielnie w wysokości kosztów ponoszonych na zakup artykułów żywnościowych przeznaczonych do przygotowania posiłków.
 • Za korzystanie przez dziecko z nauczania, wychowania i opieki poza czasem nieodpłatnego świadczenia o którym mowa wyżej, opłata wynosi 1,30 zł.
 • Opłata ta zostaje obniżona o 50% dla:
  1) rodzin objętych Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+,
  2) rodzin objętych Programem pn. Kraków dla Rodziny „N”
 • Dla rodzin objętych zarówno Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ jak i Programem pn. Kraków dla Rodziny „N” opłata, o której mowa w ust. 2 wynosi 0 zł.
 • Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor wspólnie z przedstawicielami rodziców dzieci.
 • Opłata za wyżywienie dziecka podlega zwrotowi w przypadku całodziennej nieobecności dziecka w przedszkolu w wysokości obliczanej wg zasady: stawka żywieniowa mnożona przez liczbę dni nieobecności dziecka w przedszkolu.
 • Opłaty za korzystanie z przedszkola pobierane są do 14  dnia każdego miesiąca "z dołu", to znaczy za faktyczną ilość dni pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiącu.

 

Informacje o zasadach odpłatności za przedszkole znajdują się w: 


Uchwale NR CXIII / 3053/23 Rady Miasta Krakowa 

 

 
 
  Wyżywienie                                                                         
 

 

 • Przedszkole prowadzi całodzienne żywienie dzieci oferując zdrowe, smaczne i urozmaicone posiłki.
  Potrawy przygotowywane są zarówno zgodnie z normami żywieniowymi jak i upodobaniami dzieci.

 • Przedszkole zapewnia dzieciom również niegazowaną wodę mineralną.

 • Dzieci mogą korzystać z jednego, dwóch lub trzech posiłków.

 • W szczególnych przypadkach sposób dożywiania dzieci przebywających w przedszkolu do 5-ciu godzin dziennie i nie korzystających z posiłków ustala dyrektor w porozumieniu z rodzicami.

 

Stawka żywieniowa od dnia  1.11.2022 r. wynosi:

 

3 posiłki  (śniadanie, obiad, podwieczorek)           11 zł    

2 posiłki  (śniadanie + obiad)                                     8,80

2 posiłki  (obiad + podwieczorek)                              8,80 

1 posiłek (obiad)                                                             6,60

 

         Nowa wysokość stawki żywieniowej ustalona została  na podstawie art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) i za zgodą organu prowadzącego Gminy Miejskiej Kraków.

 

 

 

  Dane do płatności za przedszkole                              

 

Odbiorca:

 

MCOO Kraków

Samorządowe Przedszkole nr 148

os.Tysiąclecia 37

31-610 Kraków

 

     Opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego i za korzystanie z wyżywienia  dziecka  należy dokonać do dnia 14 każdego miesiąca we wskazanej wysokości  na rachunek bankowy w PKO BP:

 

88 1020 2892 0000 5002 0590 5007

 

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka.